מועצה מקומית כפר שמריהו - מרכז וייל לתרבות ולקהילה

מבוגרים