מועצה מקומית כפר שמריהו - מרכז וייל לתרבות ולקהילה

סטודיו דיפיין

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
500401 כרטיסיית גרוויטי / אימון גרוויטי בודד 500401 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 100.00 ₪
500402 גרוויטי בודד נוער/חייל/סטודנט 500402 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 85.00 ₪
500403 כרטיסית גרוויטי קטנה ( 10 כניסות) 500403 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 900.00 ₪
500404 כרטיסית גרוויטי גדולה ( 25 כניסות) 500404 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 2,000.00 ₪
500406 כרטיסית גרוויטי גמבו ( 50 כניסות) 500406 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 3,500.00 ₪
500407 כרטיסית גרוויטי נוער/חייל/סטודנט (10 כניסות) 500407 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 750.00 ₪
500408 כרטיסית גרוויטי נוער/חייל/סטודנט (25 כניסות) 500408 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 1,625.00 ₪
500409 אימון פרטי 500409 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 250.00 ₪
500410 אימון ספינינג בודד מבוגר 500410 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 90.00 ₪
500411 ספינינג בודד נוער/חייל/סטודנט 500411 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 70.00 ₪
500412 כרטיסית ספינינג קטנה ( 10 כניסות) 500412 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 750.00 ₪
500413 כרטיסית ספינינג גדולה ( 25 כניסות) 500413 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 1,700.00 ₪
500415 כרטיסית ספינינג גמבו ( 50 כניסות) 500415 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 3,000.00 ₪
500416 כרטיסית ספינינג נוער/חייל/סטודנט (10 כניסות) 500416 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 600.00 ₪
500417 כרטיסית ספינינג נוער/חייל/סטודנט (25 כניסות) 500417 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 1,375.00 ₪
500423 השכרת אולם למאמן 500423 5 50.00 ₪
500424 גרוויטי קידס-פעם בשבוע 500424 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 2,500.00 ₪
500425 אימון פונקציונאלי בודד 500425 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 65.00 ₪
500426 אימון פונקציונאלי כרטיסיה קטנה(10 כניסות) 500426 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 650.00 ₪
500427 אימון פונקציונאלי בודד נוער/סטודנט 500427 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 50.00 ₪
500429 אימון פונקציונאלי כרטיסיה גדולה (25 כניסות) 500429 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 1,450.00 ₪
500430 אימון פונקציונאלי כרטיסיה גמבו (50 כניסות) 500430 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 2,500.00 ₪
500431 גרוויטי קידס פעמיים בשבוע 500431 5 פרטים נוספים ותאומים מול קרן מנהלת הסטודיו 3,700.00 ₪
500432 שיעור ניסיון כפול גרוויטי 500432 5 לתאום שיעור ניסיון יש ליצור קשר עם מנהלת הסטודיו קרן 0542877677 80.00 ₪